Salvarea vietii prin formularul E112

Salvarea vietii prin formularul E112


Este vorba despre un formular, emis de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate care le da posibilitatea romanilor sa urmeze un tratament in tarile europene, in conditiile in care spitalele din Romania nu il pot oferi, dar el este prevazut in lista de servicii a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Daca serviciul nu se regaseste in pachet, tratamentul poate fi oferit de ministerul Sanatatii in cadrul unui program special. Cu alte cuvinte, formularul E112 ii poate ajuta pe cei care au nevoie urgenta de o operatie sau un tratament in strainatate care intra in pachetul de servicii de baza din Romania. Formularul este pentru cazurile care se pot face in Romania, dar care nu se pot face intr-un interval normal de timp.

Atunci cand a inceput sa se stie de el, formularul E 112 a provocat, la nivel national, reactii dintre cele mai diverse. Existenta formularului miraculos, care poate salva multe vieti, ar fi fost ascuns de catre autoritati, dar a fost dezvaluita intamplator, presa fiind cea care a scos la iveala secretomania din jurul acestui act european.

In ce conditii putem intra in posesia formularului?
Casele de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii elibereaza formularul E112 solicitantilor, daca se incadreaza in una din urmatoarele situatii:
- asiguratul isi transfera resedinta pe teritoriul unui alt stat membru UE si necesita mentinerea dreptului la prestatiile de boala – maternitate acordate pana la momentul transferului in Romania
- asiguratul urmeaza sa efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baza din Romania, iar acesta nu poate fi acordat într-un interval de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in tara noastra, luandu-se in considerare starea curenta de sanatate a persoanei si evolutia probabila a bolii.

Acte necesare
Asiguratii care solicita formularul E112 vor depune la Casa de Asigurari de Sanatate de care apartine urmatoarele documente: cerere; copie a actului de identitate sau, dupa caz, a certificatului de nastere; un raport medical care va contine recomandarea pentru efectuarea tratamentului in strainatate, numai pentru cea de a doua situatie; dosarul medical din care sa rezulte diagnosticul pacientului si faptul ca serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat intr-un interval de timp normal in nici una din unitatile sanitare din Romania; precum si o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care sa rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta. In situatia in care asiguratul isi schimba resedinta va prezenta si un inscris medical din care sa rezulte ca deplasarea nu aduce prejudicii starii de sanatate sau primirii tratamentului medical.

Casele de asigurari de sanatate nu intervin in intocmirea raportului medical sau a evaluarii medicale a pacientului neavand atributii in acest sens, opinia medicala fiind cea care primeaza.